Poznaj prawdziwą wartość swojej nieruchomości

Najpewniejszą inwestycją będzie zawsze lokowanie oszczędności w nieruchomości. Bardzo ważne jest stwierdzenie, w jakim stanie znajduje się budynek. Dzięki właściwym krokom możemy nawet zmienić cenę posiadanej nieruchomości, o co powinien zadbać jej posiadacz lub administrator.

Ekspertyzy budowlane

W wypadku najmniejszych wątpliwości, powinniśmy skorzystać z usługi ekspertyzy budowlanej. Powinna zjawić się nieruchomości fachowa siła, budowlany rzeczoznawca, który swoim podpisem poświadcza jej wykonanie i konkluzje. Ekspertyzy budowlane są poważnymi dokumentami, których nie powinno się ignorować. W przypadku gdy ekspertyza orzeka o niedociągnięciach konstrukcyjnych lub awariach, zwłaszcza groźnych, nie zważając na koszty musimy przystąpić do ich usunięcia.

Czasami może to być powodem niezapowiedzianych kłopotów w razie wypadku losowego. Niewdrożone ekspertyzy budowlane, które mówią o konieczności likwidacji problemów mogą być podstawą niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Już w ekspertyzie można znaleźć zakres robót i termin usunięcia usterek. Nie wolno bagatelizować takich problemów, dlatego że ekspertyza przekazuje jasno, czy budynek może być zamieszkana lub wynajmowana.

Remonty i dbałość o zieleń

Mieszkając w domu z wieloma mieszkaniami, nie zapominaj, że w większości z nich zarządzający kumuluje środki na remonty i naprawy od kilku lat – mówimy tu o tzw. funduszu remontowym. Najlepiej będzie nie odpuszczać tematu i upominać się o kontrolę techniczną budynku i regularne odświeżanie wyglądu i funkcji użytkowych. Nieruchomość powinna wyglądać interesująco – raz na jakiś czas jej ściany potrzebują odnowienia. Konieczne bywa też termomodernizację ścian budynku.

Poza tym, remont powinno się co jakiś czas wykonać również wewnątrz, ponieważ klatki schodowe zaliczają się do powierzchni wspólnych. Powinno się także dbać o zieleń przed budynkiem. Obowiązkiem zarządcy jest, aby opiekować się regularnie obszarem zieleni i co jakiś czas zastępować ją nowymi roślinami.

Back to Top