Czy znasz alimenty natychmiastowe

Rozwód współmałżonków najczęściej bywa sytuacją zapowiadającą początek trudnego czasu dla większości rodzin, głównie jeśli mąż i żona sprowadzili na świat potomstwo.

W najbliższych miesiącach ruszą tzw. alimenty natychmiastowe, wiążących się z wieloma korzyściami dla przyszłych rozwodników.

Wszystko, co należy wiedzieć o alimentach natychmiastowych

Polityka wypłacania samotnym rodzicom świadczeń na utrzymanie dzieci i ich edukację jest nazywany alimentami.

Kiedy szukasz prawnika z doświadczeniem, który będzie potrafił pomóc Ci podczas walki o należne alimenty, wystarczy, że wpiszesz w okienku przeglądarki internetowej frazę alimenty Kraków, Poznań bądź Łódź. W taki sposób sprawnie odszukasz najbardziej rekomendowanych specjalistów, którzy zaoferują pomoc w momencie tworzenia wniosków do sądu, rozprawy , a także konsultacji na wypadek jakichkolwiek niejasności.

Nowa ustawa mówi, iż okres oczekiwania na rozpatrzenie złożonego pozwu nie powinien być dłuższy niż 14 dni. Konsekwencją będzie wydanie nakazu zapłaty, przeznaczonego do natychmiastowego wykonania. Alimenty natychmiastowe dotyczą osób, które nie starały się jeszcze o przyznanie alimentów w dotychczasowej procedurze. Należy pamiętać o tym, że utworzenie nowych przepisów w dalszym ciągu nie wyklucza możliwości uzyskania alimentów zgodnie z wcześniejszymi zasadami.

Jaka jest stawka alimentów natychmiastowych?

Wysokość należnych świadczeń będzie obliczana przy użyciu stworzonych do tego wzorów, które będą zawierać dane, takie jak wysokość obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia i liczba potomstwa pod opieką.

Przysługująca kwota alimentów musi być równa pewnemu procentowi ustalonej kwoty przeliczeniowej. Wspomnianą kwotą przeliczeniową będzie określana dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w kolejnym roku podzielona na pół oraz dodatkowo przez współczynnik dzietności sprzed roku.

Wypłacenie alimentów na dzieci jest tożsame z przeprowadzeniem postępowania nakazowego alimentacyjnego. Walka o alimenty zaczyna się w momencie złożenia odpowiedniego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją wraz z oświadczeniem wnioskodawcy lub jego reprezentanta. Sędzia zanim przyzna alimenty musi wcześniej uzyskać szereg danych, czyli między innymi informacje uwzględniające wydatki, zarobki, liczbę dzieci , a także poruszające temat niewywiązywania się z obowiązku dostarczania środków pieniężnych przez pozwanego. Nie obędzie się też bez złożenia oświadczenia, że sąd nie wszczął sprawy o separację ani sprawy rozwodowej.

Back to Top