Zwolnienie bez wypowiedzenia – o kwestiach formalnych

Jakie mogą być powody zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak całość prezentuje się od strony adwokata. Nagminnie można stać się świadkiem problemów kierowników, którzy chcą zrezygnować z pracownika, ale bez wiedzy, czy postępują bez konfliktu z przepisami. Mamy i drugą stronę medalu – przychodzą do jego kancelarii rzesze zwolnionych pracowników mających argumenty, że zwolnienie nie miało żądnych podstaw. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Czy udaje się zwolnić bez wypowiedzenia?

Nieodmiennie najlepszym sposobem wyjścia ze spornych przypadków powinna być rozmowa – podstawowy krok działania w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika, takich jak choćby nagminne oddalanie się od miejsca pracy. Kiedy jednak nie przynosi to skutku, następnym ruchem są upomnienia dyscyplinujące z podaniem konkretnych przyczyn lub przykładów sytuacji z udziałem pracownika, na początku w ustnie, potem w specjalnym dokumencie. Rozmawiając na ten temat z prawnikiem możesz dowiedzieć się, iż wolno pominąć wstępne upomnienie, gdy jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca wydanie ostrzeżenia w formie pisemnej. Stałe niewłaściwe działanie drugiej strony będzie skutkować efektem zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu właśnie tego „niewłaściwego postępowania”.

Tryb natychmiastowy – kiedy ta forma odstąpienie od umowy o pracę może mieć zastosowanie?

Tak naprawdę bardzo poważne wykroczenia, podczas których przeważnie wchodzi w grę opcja popełnienia przestępstwa, jak w wyniku kradzieży, umyślnego niszczenia lub przemocy słownej i fizycznej wobec innych (tzw. rażące wykroczenie) są powodem do bezzwłocznego ustania stosunku pracy w świetle przepisów. Nie ma innej okazji, gdy da się przeprowadzić taką procedurę – jedynie wyjątkowe okoliczności mogą uzasadnić fakt zwolnienia bez wypowiedzenia. Nawet w obliczu zdarzeń w najgorszym wydaniu zatrudniający jest zobowiązany dochować litery prawa, gdy idzie o okoliczności dotyczące takiego zwolnienia, gdyż w przeciwnym wypadku może to zostać poczytane za próbę obejścia przepisów. Jeśli masz wątpliwości umieść w Google adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Kraków by rozstrzygnąć tę kwestię w obecności specjalisty. Nie zważając na zachodzące okoliczności: ewidentną odpowiedzialność pracownika, dowody jego działań, naganny charakter nadużycia, świadomość stuprocentowej racji – muszą zostać dochowane wszelkie procedury, gdyż inaczej łatwo wszystko podważyć podczas możliwej sprawy przed SP.

Back to Top