Jakie warunki panują w polskich więzieniach?

Gdy ktoś ląduje w więzieniu, musi liczyć się z tym, że poza
oczywistym pozbawieniem swobody, będzie zmuszony poradzić sobie ze zmianą
otoczenia, dlatego że warunki w polskich więzieniach nie należą do najlepszych
na naszym kontynencie.

Kontrola dla bezpieczeństwa

Na początku osadzony zostaje poddany szczegółowym
oględzinom, które mają na celu wykluczenie, czy nie wnosi do wewnątrz groźnych
przedmiotów. Po sprawdzeniu więzień idzie na spotkanie z tzw. wychowawcą bądź
wychowawczynią, którzy informują skazanego o jego prawach i obowiązkach. Jedna
z najważniejszych zasad głosi, że jeśli zdarzy się epizod zagrażający życiu lub
zdrowiu, musi to niezwłocznie powiedzieć komuś z więziennej straży.
Rzeczywistość, niestety, nie jest idealna i trudno funkcjonować w więzieniu,
jeśli skarży się na złe traktowanie.

Skazany też nie jest pozbawiony praw

Naturalnym jest, że osadzony posiada swoje prawa. Wielu
osobom nie bardzo odpowiada taki stan rzeczy, lecz jedynie dzięki temu więzień
nie jest po wyjściu na wolność pozbawiony szansy, by zacząć wszystko od nowa.
Na prawa te składają się możliwość dokształcania, dostęp do prasy, radia i
telewizji i więziennej biblioteki, a także zajęcia artystyczne i kulturalne. To
także może wydawać się kontrowersyjne, ale poprzez te prawa więźniowi można
pomóc w resocjalizacji; pozbawienie go tych cywilizacyjnych przywilejów,
sprawia się, że więzień „dziczeje” i nie będzie już w stanie powrócić na łono
społeczności, a tym samym prędzej czy później po odbyciu kary powróci do
więzienia.

Co, jeśli prawa są łamane?

Jeszcze jednym prawem skazanego jest pomoc prawna w
potrzebie. Po wprowadzeniu prostych słów do wyszukiwarki „adwokat łódź
prawo karne
” łatwo zobaczyć, ilu prawników parających się prawem
karnym zajmuje się pracą na rzecz osadzonych. Nierzadko nawet zdarza się, że
osoby odsiadujące wyrok w więzieniu nadużywają tego argumentu, posuwając się do
szantażu, gdy władze nie chcą spełnić ich wymagań, ale trudno wyobrazić sobie
wykluczenie tego prawa – taka pomoc może uratować nawet ludzkie życie lub
zdrowie.

Back to Top